ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 จากบริเวณข้างบ้านนายสมัคร สำเนียงงาม ถึงบริเวณข้างที่นานายเพ โพธิพันธ์

โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 จากบริเวณข้างบ้านนายสมัคร สำเนียงงาม ถึงบริเวณข้างที่นานายเพ โพธิพันธ์

 ปร.5

ปร.4

ปปช.องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุด บนบราวเซอร์ Google Chrome & Firefox ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1366x768pixel และไม่เกิน 1600x1200pixel

©สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โดย dusitsolution.com