ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563

ประกาศการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียกประชุมสภา อบต.ต้นตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภา อบต.ต้นตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรียกประชุมสภา อบต.ต้นตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4

ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุด บนบราวเซอร์ Google Chrome & Firefox ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1366x768pixel และไม่เกิน 1600x1200pixel

©สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โดย dusitsolution.com