ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

(เข้าสู่หน้าหลัก)